| Ита България

ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКИ:
Красен Кръстев: 0894 49 37 94
Илия Гетов: 0893 05 63 74

Административен офис
София 1505
ул. Велчо Атанасов 6
Телефон: +359 2 978 2000
Факс: +359 2 978 3988
E-mail: ita@ita-bg.com

Навигирай до там!
ТЕЛЕФОНИЗАПОРЪЧКИ:
КрасенКръстев:0894493794
АсенПетров:0893412088

Онлайнмагазин
Плевен5800
Западнаиндустриалназона
Телефон:+359894493794
Телефон:+359893412088
E-mail: online.trade@ita-bg.com

Навигирай до там!

Плевен 5800
Западна индустриална зона
Телефон: +359 64 680 865
E-mail: ita@ita-bg.com

Навигирай до там!
© 2017 | Website by Semantic.bg