Conditii generale | ITA Zone

Conditii generale

I. CONDITII GENERALE

 1. Documentul prezent contine Conditii generle, in conformitate cu care COMERCIANTUL furnizeaza servicii si produse pentru utilizatorii/clientii prin intermediul magazinului online www.ita-bg.com/ro. Aceste conditii se aplica tuturor clientilor. Cu apasarea butonului Sunt de acord cu Conditiile generale (Conditii generale), utilizatorul/clientul este de acord, accepta pe deplin si se obliga sa respecte Conditiile generale prezente.

 2. Identificarea utilizatorului/clientului cu scopul de a reproduse declaratia sa de acceptare Conditiilor generale, precum si comanda facuta, se face prin pastrare in log-fisier lui www.ita-bg.com/ro, pastrarea adresei IP a utilizatorului/clientului , precum si orice alte informatii.  

3. Produsele care sunt disponibile pe website-ul www.ita-bg.co/ro  nu constiuie o oferta de forta juridica obligatorie , ci mai dergaba sun un catalog online demonstrativ care descrie linia de produse a comerciantului.

4. Dupa ce apasati pe butonul „comanda‘, tilizatorii sunt de acord  sa cumpere produsele, care se afla in „cos“(cosul de cumparaturi).  Aceasta actiune are forta juridica obligatorie. Cientul primeste o confirmare a comenzii si cu primirea aceste confirmari , se considera ca contractul este incheiat.    

5. COMERCIANTUL isi rezerva dreptul de a refuza livrarea comenzii confirmate in cazul in care produsele nu sunt disponibile. In lipsa de stoc de produse declarate, in timpul saptamanii de lucru COMERCIANTUL informeaza pe utilizator/clieny despre epuizareaacestuia prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail, specificata de client, sau la numarul de telefon mentionat. In caz in care utilizatorul/clientul  efectuat plata comenzii prin transfer bancar , dar doreste sa o refuze  , va pute sa alege intre rambursarea sumei prin curierat , sau comanda inlocuitoare.

6. Limba contractuala este romana si platile vor fi efectuate in lei romanesti cu TVA.

 

II. LIVRARE

7. Utilizatorul/clientul suporta intregul risc de deteriorare/pierdere a produselor la livrare. Imediat dupa predarea produselor la curier, COMERCIANTUL se elibereze de riscul, care se transfera catre utilizator/client. COMERCIANTUL nu este responsabil pentru intarziere , in cazul in care intarzierea este cauzata de curier sau de alt furnizor. 

8. Imediat dupa livrarea, produsele ar trebuie sa fie verificate cu atentie de catre utilizator/client sau persoana imputernicita. Deteriorari eventuale, lovituri sau alte daune ar trebui sa fie raportate imediat la COMERCIANT. In cazul in care se constata existenta de daune, dobandine in timpul transportarea produsului, COMERCIANTUL nu este responsabil pentru serviciile de garantie cu privire la acest produs. Atunci cand in comanda sunt mentionate adresa , persoana de contact  si/sau numar de telefon false sau gresite , COMERCIANTUL nu este indatorat ,prin orice obligatie de  a executa contractul.  

 8 а.  La predarea mafurilor utilizatorul/clientul sau terta persoana, semneaza documentele insotitoare. O terta persoata se considera oricena, care nu este titularul cererii , dar primeste marfa livrata si se afla la adresa specificata de catre clint. In caz de refuz de a primi marfa, cu exceptia cazurilor descrise mai jos , refuzul se considera nejustificat si Clientul datoreze costurilor de livrare si returnare a marfurilor. In cazul in care Clientul nu va fi gasit la termen  pentru executarea livrarii  la adresa specificata sau nu va fi asigurat acces si conditii de livrare in acest termen, COMERCIANTUL se elibereze de obligatia de a livra marfa comandata.  

8 b. In cazul in cre marfa livrata nu corespunde  la cea comandata de Client si acest lucru poate fi determinat printr-un examen obisnuit, Clientul poate solicita marfa livrata sa fie inlocuita cu marfa corespunatoare la cererea facuta de el  in termen de 24 de ore de la primirea ei.           

 

  III. PRETURI

9. Preturile afisate pe site includ TVA si nu includ transportul.   

 

V. DREPTURI SI OBLIGATII UTILIZATORULUI/CLIENTULUI

10. Utilizatorul/clientul are dreptul sa considere si sa comande cprodusele publicate pe site-ul www.ita-bg.com/ro  

11. Utilizatorul/cientul are dreptul sa se informeze de starea comenzii sale.

 12. Utilizatorul este obigat sa plateasca pretul comenzii in functie de modul anuntat pe pagina www.ita-bg.com/ro.

13. Orice utlizator, indiferent daca acesta este client al COMERCIANTLUI se obliga la utilizarea serviciilor si a produselor:

• sa nu incalce si sa respecte drepturile si libertatile fundamentale si drepturile omului, in conformitate cu Constitutia Romaniei si a actelor internationale recunoscute;

• sa nu submineaza reputati altora si sa nu apeleze pentru o schimbare violenta a ordinii constitutionale, violenta personala sau incitare la ura rasiala, nationala, etnica sau religioasa;

 • sa nu incalce drepturi si interese straine patrimonile si nepatrimoniale , absolute si relative, precum dreptul deproprietate , dreptul de proprietate intelectuala si altele;

 • sa respecte legislatia romana, legile straine aplicabile, reguli de moralitate si nraurile bune  si eticha pe Internet atunci cand se utilizeaza serviciile furnizate de www.ita-bg.com/ro;

• imediat sa informeze COMENRCIANTULUi pentru orice caz de incalcari efectuate sau gasite la utiliarea serviciilor furnizate;  

• sa nu incarce, trimite, transmite, distribuie sau utilizeaza sub nici un fel si sa nu divulge unor terte persoane software, programe de calculator, fisiere, aplicatii sau alte materiale, care contin virusi de calculator, sisteme neautorizate de control de la distanta(„cai troiene“), coduri de calculatoare sau materiale sa intrerupa, sa impiedice, sa dauneze sau sa restrictioneze functionarea normala a hardware sau software sau echipamente de telecomunicatii sau cu scopul de penetrare sau accesul neautoriza  la resure externe sau resurse externe;

• sa nu efectueze actiuni rau intentionate;

• sa compenseze COMERCIAntUL si  orice terte persoane pentru toate daune si pierderi de profit , inclusiv toate costurile si onorariile de avocat , aparute ca urmare actiunilor depuse de catre si/sau compensatii platite unor terte persoane in legatura cu Pagini web, hyperlink-uri, materiale sau informatie, care Utilizatorul a folosit, plasat pe server, a trimis, distribuit, pus la dispozitie unor terte persoane sau pus la dispozitie  prin www.ita-bg.com.ro  in incalcarea legii, Conditiile generale prezente. Naravurile bune sau Etica de internet;

13 а. Clientul este obligt s indice telefon coerct si valabil, adresa de livrare si adresa de e-mail, sa plateasca pretul produselor si sa asigura acces si posibilitate de a primi marfa.  

 

VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE COMERCIANTULUI

14. COMERCIANTUL nu are obligatia si posibilitatea obiectiva de a controla modul prin care utilizatorul foloseste produsele si serviciile oferite.

15. COMERCIANTUL are dreptrul , dar nu si obligatia sa pastreze materiale si informatie aflate pe server-ul lui www.ita-bg.com/ro

16. COMERCIANTUL are dreptul in orice moment, fara sa notifica Utilizatorul/clientul, atunci cand ultimul foloseste serviciile in incalcarea acestor conditii si dup atitudinea COMERCIANTULUI sa opreasca, rezilieze sau sa modificeserviciile furnizate in legatura cu utilizarea site-ului. COMERCIANTUL nu este responsabil fata de utilizatori si terte persoane pentru daune suferite sibeneficii pierdute, produse ca rezultat a rezilierii , suspendarii, schimbarii sau  limitarea serviciilor , stergerea, modificarea, pierderea, neautentificarea, inexactitate, insuficienta mesajelor, materialelor sau  informatii, transferate, folosite, inregistrate sau puse la dispozitie prin www.ita-bg.com/ro

17. COMERCIANTUL , dupa primirea platii, se obliga sa tranfera  utilizatorului/clientului proprietatea produselor declarate de cumparare, sa livreze la timp produsele comandate, sa verifice starea tehnica fiecarui element, inainte sa fie trimis (in caz in care acest lucru este posibil fara sa compromite integritatea ambalajului).    

18. COMERCIANTUL nu este responsbil pentru daune, cauzate de utilizare necorespunzatoare sau depozit necorespunzatoare. Sfaturile, consultatiile sau asistenta de catre expertii si angajatii COMERCIANTULUI in legatura cu utilizarea produselor de catre utilizatori, nu creeaza nici o responsabilitate sau orice raspundere pentru COMERCIANT.   

 19 COMERCIANTUL are dreptul de a colecta si utiliza informatii referitoare la utilizatorii/ clientii lui.

20. Informatiile din articolul precedent pot fi utilizate de catre COMERCIANT, cu exceptia cazului in dezacordarea Utilizatorului, trimisa la urmatorul e-mail trade@ita-bg.com. COMERCIANTUL colecteaza si utilizeaza informatia pentru a imbunatati serviciile oferite. Toate scopuri pentru care COMERCIANTUL va utiliza, va fi in corcondantda cu legislatia europeana , actele internationale aplicabile si moravurile bune.

21. COMERCIANTUL nu este responsabil pentru neexecutarea obligatiilor din acest contract la  apariti unor cinrumstante, neprevatuze de catre COMERCIANT – inclusiv cazuri de evenimente intaplatoare , probleme in reteaua globala de Internet si furnizarea de servicii in afara controlului COMERCIANTULUI.

 

VII. DATE PERSONALE

22. COMERCIANTUL garanteaza Utilizatorilor/clientilor confidentialitatea informatiilor si a datelor cu caracter personale. Ultimile va fi utilizate, oferite sau aduse la cunostinta unor terte persoane in afara cazurilor si conditiilor, prevazute in Conditiile generale prezente. COMERCIANTUL protejeaza datele personale ale utilizatorului/clientului, care au devenit cunoscute in timpul completarii formularul electronic pentru a face  o cerere de cumparare, dar aceasta obligatie inceteaza in cazul in care clientul a introdu date incorecte. La resectrarea legislatiei in vigoare si prevederile acestor Conditii generale, COMERCIANTUL poate utiliza datele personale ale clientului numai in scopurile prevazute in contract. Orice alte scopuri, pentru care datele sunt utilizate vor fi  in concordanta cu legislatia europeana, actele internationale aplicabile, etica Internet, reguli de moralitate si decenta. 

23. COMERCIANTUL se obliga sa nu dezvaluie orice informatii personale ale Clientului la terte persoane – autoritatile de stat, societati comerciale, persoane fizice si altele, cu exceptia cazului in care a primit acordul scirs al Clientului, informatiile sunt solicitate de catre autoritatile de stat sau functionari,  in conformitate cu legislatia in vigoare sun imputerinicite sa solicite si sa colecteze astfel de informatii. COMERCIANTUL este obligat sa furnizete informatia in conformitate cu legea.

 

VIII. AMENDAMENTE

24. Conditiile generale pot fi modificate in orice timp de catre COMERCIANT, care are dreptul de a modifica caracteristicile serviciilor si a bunurilor , Conditiilor generale prezente pe baza modificarii legislatiei.Comerciantul se obliga sa informeze utilizatorul pentru schimbari in Conditiile generale, publicand in mod vizibil pe site-ul , mesaje pentru amendamentele si  da timp suficient pentru  a se informa. 

 

IX. TERMINOLOGIE

 25. Sun „Utilizator/client“se intelege orice persoana care a vizitat pagina de internet www.ita-bg.com/ro din calculatorul sau.

 26. Sub „Comanda“se intelege marfurilor selectate si toate celelalte atribute asociate cu modul de livrare si plata produselor de catre client/utilizator.

27. Internet magazinul ita-bg.com/ro este proprietatea COMERCIANTULUI

28. Toate litigiile intre parti vor fi rezolvate  intr-un spirit de intelegere si bunavointa.  In c ca nu se ajunge la comun acord, toate litigiile restante, inclus dispute rezultate sau legate  de  interpetarea, invliditatea, executarea sau incetarea , precum si litigii cu privire la completarea lcunelor in contract sau adaptarea acestuia  la noie circumstante se solutioneaza e catre instanta competena cu privite la inregistrarea, in conformitate cu legile europene. 

© 2017 | Website by Semantic.bg